Combo Trạng Quỳnh (8 cuốn)

96.000 77.000

Tác giả: Ngọc Khuê & Nhóm GVĐHSP Ngữ Văn

Nhà xuất bản: NXB Thanh Hóa

Hình thức bìa: Bìa mềm

Danh sách 8 cuốn gồm:

  • Trạng Quỳnh – Đầu To Bằng Cái Bồ
  • Trạng Quỳnh – Dê Đực Chửa
  • Trạng Quỳnh – Thừa Giấy Vẽ Voi
  • Trạng Quỳnh – Miệng Nhà Quan
  • Trạng Quỳnh – Chôn Văn
  • Trạng Quỳnh – Đơn Trình Bò Chết
  • Trạng Quỳnh – Người Bạn Đồng Hành
  • Trạng Quỳnh – Trạng Dạy Học
Hotline đặt hàng / hỗ trợ: 0909922788 |
Danh mục: